Halat Bulvarı No:22 İç Kapı No:1 Karaköprü/Şanlıurfa

0544 560 20 35

info@ysdokullari.com

Halat Bulvarı No:22 İç Kapı No:1

Karaköprü/Şanlıurfa

07:30 - 19:00

Hergün

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

The child has one intuitive aim: self development

YSD KOLEJİ VİZYON

VİZYONUMUZ

 • Evrensel değerlere, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, düzen, yaşam ve sınav başarısını merkeze almak,
 • Düzen, yaşam ve sınav başarısı ile ilgili ölçüm yöntemleri geliştirmek ve uygulayarak değerlendirme yapmak,
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı iç kayıt hedefini %95 oranında kayda dönüştürmek,
 • Mevcut velilerimizle iletişim içinde olarak, potansiyel veliler ile de iyi ilişkiler kurmak,
 • STEM projesini aktif olarak uygulayan bir bilim okulu olmak,
 • Yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci boyutunda gelişim içinde “öğrenen okul” olmak,
 • Kültür, sanat ve spor etkinliklerini düzenlemek ve ev sahipliği yapmak,
 • Hizmet kalitemizi düşürmeden maliyetimizi kontrol altında tutarak, hedeflenen Milli Eğitim amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi yetiştirmek.
 • 2021-2022 eğitim- öğretim yılı kayıt hedefine yönelik çalışmalar yapmak.

Özel Şanlıurfa YSD Okulları’nın vizyonu,  Evrensel değerlere, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yaşam ve sınav başarısını merkeze alarak, eğitim liderlerinin rehberliğinde en son teknoloji ile donatılmış eğitim alanlarında eğitim vererek, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler aracılığıyla, sorumluluk sahibi, çalışkan, özgüvenli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, dürüst, değerler bilincini taşıyan ve kendi değerleriyle evrensel değerleri birlikte özümseyen, yeniliğe açık, araştıran ve sorgulayan, geçmişini bilen ve geleceğe umutla bakabilen, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü bireylerin yetiştiği, öğretmen-öğrenci-veli işbirliği ile her çocuğun erişebileceği en yüksek noktaya taşındığı bir okul (kurum) olmak.

Bu doğrultuda Özel Şanlıurfa YSD Okulları’nın temel vizyonu üç ana başlık altında toplanmaktadır:

 1. Düzen Başarısı: 

Eğitim – öğretim faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda düzenli ve planlı yürütülebilmesi için okulun, “düzen başarısı” kapsamındaki görevler, farklı alt boyutlara ayrılmıştır:

 • Temizlik: Okulun iç- dış hijyeninin sağlanması için, katlar temizlik görevlileri arasında dağıtılır. Her personelin sorumlu olduğu alanlar belirtilir. Düzenli olarak ilgili müdür yardımcısı tarafından denetimi yapılarak, gerekli hijyen sağlanır.
 • Güvenlik: Okulun iki ayrı girişi bulunmaktadır. Bu girişlerden arka bahçe ve ön idari girişten, öğrenci giriş-çıkışı sağlanır. Arka bahçe girişi sadece Lise okul giriş-çıkış saatleri içinde kullanıma açılır. Her iki girişte de güvenlik personeli bekler. İdari girişte bekleyen güvenlik, dışarıdan gelen kişilere kimlik sormakla yükümlüdür. Mesai sonrası ise, bir güvenlik okulda bekler ve okulun tüm alanlarını korumakla yükümlüdür. İlgili müdür yardımcısı güvenlik ile ilgili konuların düzenli denetimini yaparak, ilgili müdüre bilgi verir.
 • Servis: Okulun paydaşlarından biri olan servis hizmetleri, Babacan Turizm tarafından karşılanır. Öğrencilerin güvenli şekilde okula ve eve dağıtımını yapmak, personeline gerekli hizmet içi eğitimleri vermek zorundadır.  Servis hizmetlerinin aylık denetimleri ilgili müdür yardımcısı tarafından denetlenerek, raporlaştırılır.
 • Yemek-kantin: Okulun yemek hizmetleri okulumuzun kendi mutfağı tarafından karşılanır. Okul idaresi  tarafından hijyen denetimleri düzenli olarak gerçekleştirilir. Kantin hizmetleri konusunda anlaşmalı olunan kişi ve kişiler, ilgili müdüre bağlıdır. Kantin sorumlusu öğretmenler düzenli denetimi gerçekleştirerek, ilgili müdüre bilgi verir.
 • İdari işler: Okulun idari işler departmanı akademik, bürokratik ve teknik işler olarak üç bölüme ayrılır. 
 • Akademik işler kapsamında, eğitim-öğretim sürecinde yapılan planlamalar (ders-öğretmen dağılımları, materyal tespiti, yayınlar, kitap-kırtasiye alımı, vb.), hizmet-içi eğitimler, veli-öğrenci seminerleri, öğretmen akademik sürecinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni dönem planlamaları gibi görevler yer alır. Bu görevler ilgili müdür tarafından hazırlanıp planlanır ve  yönetim birimi ile görüşülerek, yönetim toplantısında netleştirilir. 
 • Bürokratik işler kapsamında, resmi iş ve işlemler (personel çalışma izin ve ayrılma işlemlerinin yapılması, ders programlarının yapılması, nöbetler ve takibi, öğrenci izin ve devamsızlık işlemlerinin yapılması, e-okul işlemleri, okul teftiş ve denetim işleri için gerekli hazırlıkların yapılması vb.) yer almaktadır. İlgili müdür yardımcısı, öğrenci işleri personeli ile birlikte bu görevlerden sorumludur. Konular hakkında gerekli bilgileri müdürlerine aktarmakla yükümlüdür.

Akbil sistemi bilgi işlem kontrolünde, öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılır ve veli bilgilendirme düzenli olarak, bu sistem üzerinden yürütülür. İlgili müdür yardımları, e-okul uygulamalarını Akbil sistemi üzerinden de inceleyerek, denetleyebilir.

 • Teknik işler kapsamında, bina ve bina içinde var olan tüm donanım malzemelerinin bakımı, eksiklerin tespiti, onarım çalışmaları vb. yer alır.  İlgili müdür yardımcısı bu konularda yetkili ve takibini yapmakla yükümlüdür. Konuyla ilgili yapılacak tüm çalışmalarda müdürlere bilgi verilerek, işlerin yürütülmesi sağlanır.

 

 1. Sınav Başarısı:

Eğitim-öğretim sürecinde var olan tüm sınavlar, öğrenci ve öğretmenin akademik yeterliliği ve sürecinin takibi, gelişmelerin izlenmesi sınav başarısı içerisinde yer almaktadır. Sınav başarısı kapsamında yer alan görevler, ilgili müdür ve sınav koordinatörleri tarafından işbirliği ile yürütülür. Her eğitim-öğretim dönemi öncesi (mart ayı), yeni dönem için çalışmalar başlatılır. Konuyla ilgili  olarak alan öğretmenlerinden, zümre başkanlarından, okul idarecilerinden ve rehberlik departmanından, gerekli bilgiler alınarak, yeni dönem planlamaları yapılır. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin akademik gelişimleri için yapılacak eğitim ve seminerler hakkında yönetim ile görüşülür. Tüm çalışmalarla ilgili bilgiler alındıktan sonra, planlamalar her yıl hazırlanan akademik takvim içerisine yerleştirilir ve süreç takip edilir. 

Sınav başarısı için yıl boyu yürütülen çalışmalar alt boyutlara ayrılarak, planlamalar yapılır.

 • Ders içi notlar: Öğretmenler tarafından öğrencilere uygulanan yazılı ya da sözlü sınavlar ve notları, sınav koordinatörleri tarafından incelenerek, ilgili müdüre aktarılır. Öğretmenlerin öğrenci notları ile ilgili istatistiklerini tutmaları ve her istatistik için koyulan hedeflere ulaşmak noktasında çalışmalar yapmaları beklenir. Bu çalışmalar rehber öğretmenler ve sınav koordinatörleri tarafından incelenir, öğretmen görüşleri de alınarak, öğrenciler ofis adı verilen ek çalışmalara yönlendirilir. Ders içi verilen tüm notlar öğrenci ve sınıf genelinde ayrı ayrı değerlendirilir. Sınıf ortalamaları için koyulan hedeflere ulaşılması beklenir.
 • Düzey Belirleme ve Tarama Sınavları: Takvimde belirtilen tarihlerde düzey belirleme ve tarama sınavları öğrencilere uygulanır. Sınav sonuçları sınav koordinatörleri tarafından incelenerek, öğrenci ve sınıf genelinde istatistikler çıkarılır. Öğrencilere koyulan hedefler doğrultusunda akademik başarı incelenir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüşmeler yapılarak, hedefler gözden geçirilir. Hedeflere ulaşma noktasında yeni çalışmalar ve ofisler planlanarak, rehberlik ve sınav koordinatörleri tarafından uygulama yürütülür.
 • Merkezi Sınavlar : Liseye geçiş  sınavları eğitim- öğretim dönemi içinde  Milli Eğitim ve okul müdürü denetiminde gerçekleştirilir. 8.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavlar aracılığıyla, öğrencilerin ortaöğretime yerleştirilmesi sağlanır. Sınav koordinatörü, rehber öğretmenler ve ilgili okul müdürü süreci planlamak ve yürütmekle yükümlüdür. Liseye geçiş sınavlarına kadar olan süre içerisinde öğrencinin istenen tüm kazanımlara ulaşması için, dersler ve ek çalışmalar planlanır. 
 • Öğretmen akademik başarısı ve gelişimi: Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri yaşam başarısıyla da ilgili olmakla birlikte, öğretmenin ders içi performansını da etkilediği için, sınav başarısı planlamaları içinde de yer almaktadır. Öğretmenlerin eksiklik duydukları konularda eğitim hizmeti sağlamak ve süreci öğretmenlerle yürütmek ilgili okul müdürünün sorumlulukları arasındadır.  Akademik başarıyı etkileyecek öğretmen motivasyonu düzenli olarak takip edilerek, gerekli çalışmalar yapılır. Zümre başarısı ve uyumu konusunda da öğretmen görüşleri alınır. 
 • Soru Yazımı: Öğretmenlerin akademik gelişimini destekleyecek soru yazımı, okul kültürü içerisinde önemli bir yer tutar. YSD Okulu olarak yıl içerisinde veya belirlenecek zaman dilimleri içerisinde oluşturulacak soru komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda, sorular istenilen tarihlerde sınav koordinatörleri tarafından toplanır ve soru havuzunda kullanılmak üzere hazır hale getirilir. Eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan soru komisyonuna katılım noktasında öğretmenler teşvik edilir ve özendirilir.

 

 1. Yaşam Başarısı

Eğitim- öğretim faaliyetlerinin merkezinde yer alan yaşam başarısıyla ilgili çalışmalar ilgili müdür tarafından eğitim-öğretim dönemi öncesinde (mart ayı) öğretmenlerin görüşleri alınarak planlanır. Haziran ayı seminer döneminde yapılan planlamalar zümrelerle paylaşılarak, tekrardan görüş ve öneriye sunulur.  Zümreler ilgileri doğrultusunda olan çalışmalar ile ilgili çalışma planı hazırlayarak, ilgili müdüre sunar. Tüm zümrelerden alınan çalışmalar doğrultusunda yapılacak olan etkinlikler ve çalışmalar son şekline getirilerek, akademik takvim içerisine yerleştirilir. 

Yaşam başarısı içerisinde yer alan uygulamalar alt boyutlara ayrılarak, planlamalar yapılır:

 • Etkinlikler : Belirli gün ve haftalar, tören, kutlama, yarışma vb. doğrultusunda yapılacak etkinlikler zümreler arasında dağıtılır. Zümreler hazırladıkları uygulamaları “aktivite tanıtım belgesi”ni doldurarak, yönetime sunar. Görüş alışverişleri sonucunda etkinliğe son şekli verilir. Zümreler etkinlik düzeni, kontrolü ve sürecinden sorumludur. Etkinlik sonunda yapılan çalışmaların güçlü ve zayıf yönlerini, yeni uygulamalar için önerilerini de belirterek, etkinlik raporunu ilgili müdüre sunar ve rapor arşivlenir.
 • Projeler: Öğrenci ya da öğretmen projeleri “aktivite tanıtım belgesi” ile okul yönetimine sunulur. Yönetim tarafından incelenen ve onaylanan projeler planlamaya dahil edilir.
 • Kulüpler: Öğrenci kulüpleri, öğretmen kurullarında, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, okulun fiziki imkanları, ilin özellikleri dikkate alınarak, planlanır. Eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere kulüp öğretmenleri tarafından, kulüp tanıtımı yapılır ve öğrencilerin seçimine sunulur. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar, kulüp öğretmenlerinin kontrolünde gerçekleştirilir ve raporlaştırılır.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Sene içerisinde öğrenci ve öğretmenler tarafından hayata geçirilmesi istenen sosyal sorumluluk projeleri, yönetim tarafından incelenir. Uygulanması düşünülen proje için uygulama takımları oluşturulur. Proje sorumluları öğrenci ya da öğretmenler olabilir. Süreç ilgili okul müdürü tarafından denetlenir ve uygulama takımı tarafından raporlaştırılır.
 • Geziler: Okul bünyesinde gerçekleştirilecek olan geziler, sosyal etkinlik kurulu ve ilgili müdür tarafından sene başında planlanarak, akademik takvime yerleştirilir. Anaokulu ve ilkokul alan gezileri ise, zümre ve okul müdürü ile yıllık planlarla örtüşecek şekilde ağustos ayı zümre çalışmalarında hazırlanır. Verilmek istenen kazanımlar esas alınarak alan gezileri planlanır. Hazırlanan gezi takvimleri resmi işlemlerden sorumlu müdür yardımcısı ile paylaşılarak, gerekli izin işlemlerinin yürütülmesi sağlanır.
 • Kişisel Gelişim: Öğrenci, öğretmen, personel ve veli boyutunda, ihtiyaca yönelik kişisel gelişim çalışmaları planlanır. Seminerler, toplantılar, kitaplar ile ilgili araştırmalar rehberlik birimi ve ilgili müdür tarafından araştırılarak, süreç içerisine yerleştirilir. Eğitmenler tarafından sağlanan seminerlerin yanı sıra, rehberlik birimi ve konuya uzman kişilerden destek alarak, kişisel gelişimi sağlamak hedeflenir. 
 • Dış İlişkiler: Mevcut velilerle ilişkileri geliştirmek ve iyileştirmek, potansiyel velilere okulu tanıtmak ve dostluk alt yapısını oluşturmak,  resmi kurum ve odalarla olumlu ilişkileri yönetmek için, kurumsal iletişimle birlikte yürütülecek çalışmaları içerir. Kurumsal iletişim departmanı iş takviminde planlamalar yapılır. İlgili okul müdürü ve kurumsal iletişim departmanı personeli ile ziyaretler yapılarak, ilişkiler yönetilir.

Previous

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son yorumlar
  BAŞARILARIMIZ
  Kategoriler
  Latest Posts
  okey oyna
  istanbul evden eve nakliyat Eşya depolama Ev depolama
  https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
  evden eve nakliyat
  evden eve nakliyat
  london escorts